Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Ūdenssaimniecība

 


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Saistībā ar ūdens rezervuāru dezinfekciju Iecavā, var būt īslaicīgi ūdens piegādes pārtraukumi. Dezinfekcijas darbi notiks 2022.gada 22.septembrī un 27.septembrī.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

2022-09-19


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Sakarā ar ugunsdzēsības hidrantu ikgadējo pārbaudi no 16.septembra līdz 20.septembrim Iecavas pilsētā, iespējami ūdens saduļķojumi.

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" atvainojas par sagādātajām neērtībām!

2022-09-16


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzīvokļu komunālā saimniecība", reģ. Nr. 43603016206, Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913, izstrādāja un 2022.gada 5. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", ievērojot regulatora padomes 2010.gada 14.jūlija lēmumu Nr.1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

0,86 EUR/m3

1,44 EUR/m3

67 %

Kanalizācijas pakalpojumi

1,74 EUR/m3

2,89 EUR/m3

66 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām - pieaugušas elektroenerģijas, apkures, degvielas izmaksas. Tarifu projektā iekļauta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā 2.kārta'' kredīta pamatsummas atmaksa.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, Bauskas novadā, no plkst. 9.00 līdz 16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00), iepriekš sazinoties ar valdes locekli Andri Kalvānu pa tālruni 22304932 vai ekonomisti Ināru Lokšinu pa tālruni 28768306.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, elektroniskā pasta adrese: info@iecavasdzks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2022-09-12


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē, ka tuvāko nedēļu laikā netiks sniegts asenizācijas pakalpojums, sakarā ar hidrodinamiskās automašīnas remontu. Tuvākais asenizācijas pakalpojuma sniedzējs ir SIA “Bauskas ūdens”. Pieteikt pakalpojumu var pa tālr.nr. 63960565, 63960563.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

2022-09-08


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Pirmdien,  5.septembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, plānoti dzeramā ūdens sistēmas dezinfekcijas darbi Zālītē un Zorģos. Divas dienas, 5.09. un 6.09., ūdenim iespējams hlora aromāts. Uzturā ūdeni lietot tikai pēc novārīšanas.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

2022-08-30


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

SIA ''Dzīvokļu komunālā saimniecība" informē:

Saistībā ar ūdensvada remontu 2022.gada 8.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 VAR TIKT PĀRTRAUKTA ŪDENS PIEGĀDE Ābeļu ielā, Vīnkalna ielā, Stīgu ielā, Kraujas ielā un Ģedules ielā.

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

Tālrunis uzziņām: +371 22301463.

2022-07-07


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Sakarā ar ūdens sistēmas dezinfekciju Dzimtmisā 22.02.2022. pēc plkst. 09.30 un Zālītē pēc plkst.10.30  ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Dezinfekcijā tiks izmantota ūdeņraža pārskābe jeb peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas ieteicams uzvārīt!

Ūdens sistēmas dezinfekcija Zorģos tiks veikta 22.02.2022. no aptuveni plkst. 11.30 līdz ~plkst. 15.00. Iespējams īslaicīgs dzeramā ūdens padeves pārtraukums. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

2022-02-16


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" atgādina, ka  par norēķiniem par aukstā ūdens patēriņu un kanalizāciju, gadījumos, ja pakalpojuma lietotājs:

1)   vairāk kā trīs mēnešus pakalpojuma sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojuma apjomu;

2)   nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu;

3)   nav atbildējis uz  pakalpojumu sniedzēja rakstisku brīdinājumu,

tiek piemērotas šādas ūdens patēriņa normas (saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.8 pielikumu   “Ūdenssaimniecības patēriņa norma komercuzskaitei”):

Nr.p.

k.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī

(vidēji gadā), l/dn

1.

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi

 200

2.

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām)

                                 300

3.

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām)

 100

4.

Kanalizācija

Proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam

 Aicinām mūsu pakalpojumu saņēmējus regulāri un savlaicīgi iesniegt informāciju par lietoto pakalpojuma apjomu un veikt norēķinus!

2021-08-25


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Saistībā ar ūdens apgādes, urbumu, hidroforu dezinfekciju Zorģos, Zālītē un Dzimtmisā, iespējami īslaicīgi ūdens piegādes pārtraukumi un nelieli saduļķojumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Dezinfekcijas darbi notiks no 2021.gada 8.marta līdz 12.martam.

Tālrunis uzziņām: 63942800, 29145637

2021-03-01


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Saistībā ar ūdens rezervuāru dezinfekciju Iecavā, var būt īslaicīgi ūdens piegādes pārtraukumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Dezinfekcijas darbi notiks no 2021.gada 3.marta līdz 8.martam.

Tālrunis uzziņām: 63942800, 29145637

2021-03-01


Apstiprināti jauni SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 1. decembra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,86 EUR/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,74 EUR/m3 (bez PVN).

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veidos 2,60 EUR/m³ (bez PVN). Pateicoties lietotājiem nodotā apjoma pieaugumam Iecavas novadā, tarifu projekta izvērtēšanas gaitā kopējais tarifs samazināts par 0,8% jeb 0,02 EUR, salīdzinot ar sākotnēji komersanta iesniegto tarifu.

Informāciju plašāk skatīt https://www.sprk.gov.lv/events/apstiprinati-jauni-sia-dzivoklu-komunala-saimnieciba-udenssaimniecibas-pakalpojumu-tarifi

 

2020-10-23


KLIENTU IEVĒRĪBAI! 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II.kārta”, projekta ietvaros 2020.gadā būvuzņēmēji ir izbūvējuši ūdensvada tīklus vairāku kilometru garumā -  Zemgales rajons 2.posms un Zemgales rajons 3.posms (ielas starp Iecavas upi, Stelpes šoseju un Rīgas ielu).

Lai nodotu ekspluatācijā izbūvētos ūdensvada tīklus, nepieciešams veikt to skalošanu un dezinfekciju. Veicot ūdensvada tīklu dezinfekciju, daļēji tiek dezinficēti arī esošie tīkli. Tas var radīt nelielu dezinfekcijas līdzekļu palieku esamību dzeramajā ūdenī. TAS NAV KAITĪGI veselībai. Ja ievērojiet neierastu ūdens smaržu (pēc hlora), ūdeni pirms lietošanas uzturā nepieciešams uzvārīt, kā arī ziņot SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”. Sakarā ar ūdensvadu skalošanu un dezinfekciju, iespējami ūdens piegādes traucējumi (spiediena samazināšanās tīklos un īslaicīgi ūdens piegādes pārtraukumi).

Skalošanas un dezinfekcijas darbi turpināsies laika periodā no 2020.gada 27.jūlija līdz 1.oktobrim.  

2020-07-23 


SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" informē Iecavas novada iedzīvotājus, kas saņem ūdeni daudzdzīvokļu mājās.

Daudzdzīvokļu mājā patērētā ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdens skaitītājiem, kas uzstādīti dzīvokļos un ar kopējo ūdens skaitītāju, kas uzrāda kopīgo attiecīgai mājai piegādāto ūdens daudzumu. Kopējā ūdens skaitītāja rādījums ik mēnesi tiek salīdzināts ar atsevišķos dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumu summu.

Ja veidojas starpība starp mājas kopējo ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļu īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo dzīvokļu skaitam.

Lai ūdens patēriņa starpība, kas tiek sadalīta starp dzīvokļu īpašumiem, un kas palielina maksājumu par patērēto ūdeni, būtu pēc iespējas mazāka, nepieciešams precīzi nolasīt ūdens skaitītāja rādījumus, kā arī regulāri un savlaicīgi tos iesniegt SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.

Šajā sakarā aicinām Iecavas novada iedzīvotājus, kas saņem ūdeni daudzdzīvokļu mājās:

-  katra mēneša pēdējā dienā nolasīt dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumus  norādot arī visus ciparus aiz komata;

-  nolasītos skaitītāju rādījumus paziņot SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 3.datumam pa telefonu 63941668, 63942800,  63941686 vai ievietojot rādījumu lapiņu speciālā kastītē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" 1.stāva kāpņu telpā vai pa e-pastu rekini@iecavasdzks.lv vai WEB kabinetā (informācija kasē).

Vienlaicīgi aicinām iedzīvotājus savlaicīgi un pilnā apmērā apmaksāt no SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” saņemtos pakalpojumus.

2019-01-29