Namu apsaimniekošana
Udenssaimnieciba
Atkritumu apsaimniekošana
Apzalumošana un labiekartošana
Kapsetu apsaimniekošana
Noderiga informacija
Mana komunala saimnieciba
Jautajumi, atbildes
Sadarbibas partneri

Namu apsaimniekošana

SIA "Dzivoklu komunal'a saimnieciba" apsaimnieko Iecavas novada Domei piederošas dzivojamas majas, dzivoklu ipašumus un nedzivojamas telpas.

Kopa tiek apsaimniekotas 27 daudzdzivoklu dzivojamas majas ar kopejo platibu 48 235,71 m2.

Apsaimniekošanas pakalpojumu klasta ietilpst: kapnutelpu un piegulošas teritorijas uzkopšanas darbi, inženiertiklu tehniska uzraudziba, liftu uzturešana, komunalpakalpojumu nodrošinašana, uzkrajuma fonda veidošana, apstadijumu kopšana un apzalumošana.


SIA "Dzivoklu komunala saimnieciba" apsaimniekošana esošas daudzdzivoklu majas:

 • "Aizupieši";
 • Baldones iela 2b;
 • Baldones iela 6;
 • Baldones iela 8;
 • Baldones iela 51;
 • "Cesnieki"
 • Darza iela 4;
 • Ed.Virzas iela 23;
 • Ed.Virzas iela 25;
 • Ed.Virzas iela 26;
 • Ed.Virzas iela 27;
 • Ed.Virzas iela 28;
 • Ed.Virzas iela 30;
 • Rigas iela 15;
 • Rigas iela 19;
 • Rigas iela 21;
 • Rigas iela 25a;
 • Skolas iela 1;
 • Skolas iela 2;
 • Sporta iela 1
 • "Šosejnieki"
 • Tirgus iela 2b;
 • Tirgus iela 2c;
 • Tirgus iela 3;
 • Tirgus iela 5;
 • Tirgus iela 7a;
 • Tirgus iela 9.