Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri

Paziņojums par sadzīves atkritumu tarifa izmaiņu apstiprināšanu

       Saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, no 2017.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu radītājam vai valdītājam (Iecavas novada administratīvajā teritorijā -SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”) tiek piemērota Nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu no 12,00 EUR/t uz 25,00 EUR/t.

       No 2017.gada 1.marta Iecavas novadā stāsies spēkā sadzīves atkritumu tarifs 13,26 EUR/ m3 (bez PVN) - līdz 2017.gada 28.februārim 11,24 EUR/m3 (bez PVN).

        SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” nemainīs maksu par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Tarifs palielinās par 17,98% (bez PVN) sakarā ar dabas resursu nodokļa maiņu

 

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Līdzšinējā maksa

(EUR ar PVN)

Jaunā maksa

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,24 m3 izvešanas maksa

3,27

 3,85

Konteinera 0,36 m3 izvešanas maksa

 

4,90

 

5,77

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

8,98

10,59

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

13,60

16,04

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

14,96

17,65

     Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ikmēneša maksa par atkritumiem palielināsies proporcionāli, ņemot vērāno daudzdzīvokļu mājām izvesto atkritumu daudzumu un dzīvoklī deklarēto vai faktiski dzīvojošo cilvēku skaita.

                                                                                                                                                                            2017-01-31


Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Iecavas novadā

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka no 2014. gada 1.februāra par 2,9% palielināsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Iecavas novada.

Saskaņā ar dabas resursu nodokla likmes maiņu (pēc 2013.gada 6.novembra grozījumiem Dabas resursu nodokla likuma), palielinās maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotajā poligonā „Grantiņi”, kur visus Iecavas novada savāktos sadzīves atkritumus deponē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.

Šo izmaiņu rezultātā no 2014.gada 1.februāra ir noteikts jauns tarifs par 1 m3 cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” klientiem.

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs daļas:

  • sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa; 
  • sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA „Zemgale Eko” atkritumu poligonā „Grantiņi”;
  • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifa SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa netiek mainīta.

Maksas palielinājums ir saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi”, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi: 

 

 

Līdzšinējā maksa /LVL ar PVN/

Jaunā maksa /LVL ar PVN/

Jaunā maksa /EUR ar PVN/

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

2,23

2,29

3,27

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

3,34

 

3,44

 

4,90

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

6,13

6,31

8,98

Konteinera 0,9 m3 izvešanas maksa

8,36

8,60

12,25

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

9,29

9,56

13,60

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

10,22

10,52

14,96

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ikmēneša maksa par atkritumiem palielināsies aptuveni par trīs santīmiem, bet tas var mainīties atkarībā no mājas kopējo izvesto atkritumu daudzuma un dzīvoklī deklarēto cilvēku skaita.