Namu apsaimniekošana
Udenssaimnieciba
Atkritumu apsaimniekošana
Apzalumošana un labiekartošana
Kapsetu apsaimniekošana
Noderiga informacija
Mana komunala saimnieciba
Jautajumi, atbildes
Sadarbibas partneri

Vesture

SIA "Dzivoklu komunala saimnieciba" izveidota 2001.gada 20.februari ar Iecavas pagasta padomes lemumu "Par Iecavas pagasta pašvaldibas uznemuma "Dzivoklu komunalas saimniecibas parvalde" un Iecavas pagasta pašvaldibas bezpelnas uznemuma "Biolauks" parveidošanu, apvienojot tos statutsabiedriba - Iecavas pagasta pašvaldibas SIA "Dzivoklu komunala saimnieciba".

Sakara ar Iecavas pašvaldibas SIA "Dzivoklu komunala saimnieciba" registrešanu LR Komercregistra 2004.gada 30.aprili mainits uznemuma statuss uz SIA "Dzivoklu komunala saimnieciba."

Uznemums ir Iecavas novada Domes kapitalsabiedriba, kas izveidota ar merki nodrošinat pašvaldibas pastavigo funkciju realizešanu daudzdzivoklu maju apsaimniekošanas, udenssaimniecibas, atkritumsaimniecibas, zalas teritorijas un kapsetu kopšanas un uzraudzibas nozares, vienlaikus piedavajot remonta un dažadu citu specialistu pakalpojumus.

SIA "Dzivoklu komunala saimnieciba" komercdarbibas veidi:

  • udens ieguve, attirišana un apgade;
  • notekudenu savakšana un attirišana;
  • atkritumu savakšana (iznemot bistamos atkritumus);
  • eku uzturešanas un ekspluatacijas darbibas;
  • kapsetu apsaimniekošana;
  • apzalumošana un labiekartošana;
  • maksas pakalpojumi.

SIA "Dzivoklu komunala saimnieciba" pienemšanas laiki:

Pirmdienas 8:00 - 17:00
Otrdienas 8:00 - 17:00
Trešdienas 8:00 - 18:00
Ceturtdienas 8:00 - 17:00
Piektdienas 8:00 - 16:00

Kases pienemšanas laiki:

Otrdienas 8:00 - 17:00
Trešdienas 8:00 - 18:00
Ceturtdienas 8:00 - 17:00

• Partraukums 12:00 - 13:00