Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” atvainojas visiem ABONENTIEM,

kuri 2014.gada 15. un 16.janvarī veica maksājumus SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” kasē par apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem par 2013.gada decembra menesi.

Sakarā ar izmaiņām pakalpojumu uzskaites sistēmā, pārejot no latiem uz EURO, pakalpojumu uzskaites programmas aprēķins nesakrita ar rēķinos norādīto summu un iekasēta programmas aprēķinātā summa (lielāka vai mazāka).

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” apliecina, ka rēķinos norādītā summa ir pareiza. Starpiba no iekasētās summas, kas lielāka par rēķinā norādīto summu tiks uzskaitīta kā avanss, bet starpība no iekasētās summas, kas mazāka par rēķinā norādīto summu tiks pievienota rēķinam par 2014.gada janvāra mēnesi.

Neskaidrību gadījumā zvanīt valdes loceklim J.Feldmanim, mob.tālr.29124408.


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka no 2014. gada 1.februāra par 2,9% palielināsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Iecavas novadā.

Saskaņā ar dabas resursu nodokļa likmes maiņu (pēc 2013.gada 6.novembra grozījumiem Dabas resursu nodokla likuma), palielinās maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotajā poligonā „Grantiņi”, kur visus Iecavas novada savāktos sadzīves atkritumus deponē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.

Šo izmaiņu rezultātā no 2014.gada 1.februāra ir noteikts jauns tarifs par 1 m3 cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” klientiem.

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido tris daļas:

  • sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa; 
  • sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA „Zemgale Eko” atkritumu poligonā „Grantiņi”;
  • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifa SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa netiek mainīta.

Maksas palielinājums ir saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi”, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvarī. 

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Līdzšinējā maksa /LVL ar PVN/

Jaunā maksa /LVL ar PVN/

Jaunā maksa /EUR ar PVN/

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

2,23

2,29

3,27

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

3,34

 

3,44

 

4,90

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

6,13

6,31

8,98

Konteinera 0,9 m3 izvešanas maksa

8,36

8,60

12,25

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

9,29

9,56

13,60

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

10,22

10,52

14,96


Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ikmeneša maksa par atkritumiem palielināsies aptuveni par trīs santīmiem, bet tas var mainīties atkarībā no mājas kopējo izvesto atkritumu daudzuma un dzīvoklī deklarēto cilvēku skaita.