Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri

Iepirkumi

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros izsludina iepirkuma procedūru     būvuzraudzības līgumam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta”, ID Nr. DzKS 2018/2.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 13.februārim, plkst. 10:00, Ed. Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, LV 3913, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

Nolikums_BŪVUZRAUDZĪBA 

A_pielikums_Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem_1

2018-01-12Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros izsludinātajā  iepirkuma procedūrā būvdarbu līgumam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta”, ID Nr. DzKS 2018/1, ir veikusi grozījumus iepirkuma procedūras Nolikumā.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 19.februārim, plkst. 09:00, Ed. Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, LV 3913, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

Nolikuma grozījumi_BŪVDARBI

Atbildes uz jautājumiem_4

Precizēts_D8_pielikums_Finanšu_piedāvājums

Atbilde uz jautājumu_5

Atbildes uz jautājumiem_6

 Atbildes uz jautājumiem_7

Atbilde uz jautājumu_8

2018-02-02


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros izsludina iepirkuma procedūru     būvdarbu līgumam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta”, ID Nr. DzKS 2018/1.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 13.februārim, plkst. 09:00, Ed. Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, LV 3913, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

 Nolikums_BŪVDARBI

A_pielikums_Tehniskā specifikācija

B pielikums Tehniskais projekts:

1_posms_centrs

2_posms_zemgales1

3_posms_zemgales2

4_posms_cesinieki

5_posms_parupe

D8_Finanšu piedāvājums

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem_2

Atbilde uz jautājumu_3

2018-01-12

 


SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" paziņo,

ka iepirkuma „Lietotas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas iegāde”,

identifikācijas  Nr. DzKS 2017/02, pēc  2017.gada 22. novembra iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Orange Truck Service” (reģ. Nr.LV43603031563),

ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 19 500,00.


2017-11-22


SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" paziņo,

ka iepirkuma „Daudzfunkcionāla traktora ar priekšējo uzkari, piekabi, pļaujmašīnu, mehāniskās slotas un sniega lāpstas iegāde finanšu līzingā”,

identifikācijas  Nr. DzKS 2017/01, pēc  2017.gada 14. novembra iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „ARME” (reģ. Nr.40003814527),

ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 17464,65.

 

2017-11-14


 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,

izsludina iepirkumu

Lietotas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas iegāde

(identifikācijas Nr. DzKS 2017/02)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.novembrim, plkst.10:00,

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, 3.stāvā, E.Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis, mob. Tālr. 29124408, tālrunis 63942938, fakss 63963955

 Nolikums

Atbilde uz jautājumu


 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,

izsludina iepirkumu

„Daudzfunkcionāla traktora ar priekšējo uzkari, piekabi, pļaujmašīnu,  mehāniskās slotas un sniega lāpstas iegāde finanšu līzingā”

(identifikācijas Nr. DzKS 2017/01)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.novembrim, plkst.10:00,

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, 3.stāvā, E.Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis, mob. Tālr. 29124408, tālrunis 63942938, fakss 63963955

 Nolikums

 


 

                       SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", Reģ. Nr. 43603016206, projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” ietvaros,paziņo, ka iepirkuma procedūras „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” ietvaros”, ID Nr. DzKS/2015/KF-1 pēc 2016. gada 17. februāra iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “BaltLine Globe” ar piedāvāto līgumcenu 57 262,00 EUR bez PVN.

2016-02-19


 

  


SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", Reģ. Nr. 43603016206,
 projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” ietvaros”,
ID Nr. DzKS/2015/KF-1.
Iepirkuma procedūras nolikumu iespējams saņemt nosūtot aizpildītu
Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu uz e-pastu: udenss@apollo.lv.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 18.janvārim, plkst. 9:00 Ed.Virzas ielā 21a, Iecavas novadā, Iecavā, LV-3913, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, faksa nr.: 63963955,
    e-pasts: udenss@apollo.lv. 

Ieintereseta piegadataja kontaktinformacijas veidlapa

 

2015-12-18