Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Iepirkumi

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads, paziņo, ka iepirkuma procedūrā „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Edvarta Virzas ielā 28, Iecavā”, (identifikācijas  Nr. DzKS 2020/1), pēc  2020.gada 1. aprīļa iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „REVOHAUS” (reģ. Nr.40103424782), ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 425 588,95.

2020-04-01


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ed.Virzas ielā 28, Iecavā”, ID Nr. DzKS 2020/1.

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.februārim, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32287

Kontaktpersona: Projektu vadītāja Marta Akermane - Šimiņa, tālr.nr.: +371 29994464, e-pasts: udenss@apollo.lv.

2020-01-20


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads, paziņo, ka iepirkuma procedūrā „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tirgus ielā 5, Iecavā”, (identifikācijas  Nr. DzKS 2019/2), pēc  2019.gada 21. augusta iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „PRO DEV” (reģ. Nr.40003776456), ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 1 170 512,68.


2019-08-22


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads, paziņo, ka iepirkuma procedūrā „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tirgus ielā 3, Iecavā”, (identifikācijas  Nr. DzKS 2019/1), pēc  2019.gada 21. augusta iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „PRO DEV” (reģ. Nr.40003776456), ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 1 163 088,93.

 

 2019-08-22


 

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tirgus ielā 5, Iecavā”, ID Nr. DzKS 2019/2.

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.jūnijam, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21034

Kontaktpersona: Valdes loceklis Vilnis Millers, tālr.nr.: 22304932, e-pasts: udenss@apollo.lv.

 

2019-05-09


 

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tirgus ielā 3, Iecavā”, ID Nr. DzKS 2019/1.

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.jūnijam, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21032

Kontaktpersona: Valdes loceklis Vilnis Millers, tālr.nr.: 22304932, e-pasts: udenss@apollo.lv.


2019-05-09


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads, paziņo, ka iepirkuma procedūrā „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tirgus ielā 9, Iecavā”, (identifikācijas  Nr. DzKS 2018/5), pēc  2018.gada 14. augusta iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Plastik” (reģ. Nr.44103057184), ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 409 635,53.

2018-08-22


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" reģ. Nr. 43603016206, Edvarta virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads, paziņo, ka iepirkuma „Lietotas specializētas hidrodinamiskās automašīnas piegāde”, (identifikācijas  Nr. DzKS 2018/7), pēc  2018.gada 26. jūlija iepirkuma komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Orange Truck Service” (reģ. Nr.43603031563), ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 41 500,00.

 

Līgums

2018-07-26


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads, paziņo, ka iepirkuma procedūrā „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sila ielā 12, Iecavā”, (identifikācijas  Nr. DzKS 2018/4), pēc  2018.gada 19. jūlija iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Plastik” (reģ. Nr.44103057184), ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 311 891,73.


2018-07-19


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads, izsludina iepirkumu „Lietotas specializētas hidrodinamiskās automašīnas piegāde” (identifikācijas Nr. DzKS 2018/7)

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 23.jūlijam, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.


Nolikums


2018-07-11


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", Reģ. Nr. 43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads, paziņo, ka iepirkuma procedūrā „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sila ielā 8, Iecavā”, (identifikācijas  Nr. DzKS 2018/3), pēc  2018.gada 10. jūlija iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Plastik” (Reģ. Nr. 44103057184), ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 240 952,76.


2018-07-10


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta 13. daļā noteikto, izbeidz iepirkumu „Lietotas specializētas hidrodinamiskās automašīnas iegāde finanšu līzingā” (identifikācijas Nr. DzKS 2018/6), jo nav pieteicies neviens pretendents.

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.


2018-07-02


 

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads, izsludina iepirkumu „Lietotas specializētas hidrodinamiskās automašīnas iegāde finanšu līzingā” (identifikācijas Nr. DzKS 2018/6)

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 2.jūlijs, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

 

Nolikums

  2018-06-15


 

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tirgus ielā 9, Iecavā”, ID Nr. DzKS 2018/5.

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 21.jūnijam, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

Nolikums

Arhitektūras sadaļa

Apkures un ventilācijas sadaļa

Darbu organizēšanas projekts

Ūdensapgādes un kanalizācijas sadaļa

Tehniskās apsekošanas atzinums

Energoaudita pārskats

Būvdarbu apjomi

2018-05-24


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sila ielā 12, Iecavā”, ID Nr. DzKS 2018/4.

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.jūnijam, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

Nolikums

Energoaudita pārskats

Arhitektūras sadaļa

Darbu organizēšanas projekts

Apkures un ventilācijas sadaļa

Tehniskās apsekošanas atzinums

Būvdarbu apjomi

2018-05-21


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sila ielā 8, Iecavā”, ID Nr. DzKS 2018/3.

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.maijam, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv

 Nolikums

 Arhitektūras sadaļa

 Apkures un ventilācijas sadaļa

 Būvdarbu apjomi

Darbu organizēšanas projekts

Energoaudita pārskats

Tehniskās apsekošanas atzinums

Zibens aizsardzības sadaļas

2018-05-10


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” paziņo, ka rīkotajā iepirkuma  procedūrā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta” (identifikācijas Nr. DzKS 2018/1), pēc  2018.gada 9.marta iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Personu apvienībai „Būvuzņēmēju apvienība - Kvintets M” (SIA „Būvuzņēmēju apvienība”, reģ.Nr.40103723794 un SIA „Kvintets M”, reģ.Nr. 43603027515) ar cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 3 266 525,61.


2018-03-09


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” paziņo, ka rīkotajā iepirkuma  procedūrā „Inženiertehniskā uzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta” ietvaros” (identifikācijas Nr. DzKS 2018/2), pēc  2018.gada 9.marta iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Personu apvienībai „Eirokonsultantu nams – TEAM Projektu Valdymas” (SIA „Eirokonsultantu nams”, reģ.Nr.40003572185; UAB „TEAM Projektu Valdymas”, reģ.Nr.300006426) ar cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 72 100,00.

2018-03-09


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros izsludina iepirkuma procedūru     būvuzraudzības līgumam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta”, ID Nr. DzKS 2018/2.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 13.februārim, plkst. 10:00, Ed. Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, LV 3913, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

Nolikums_BŪVUZRAUDZĪBA 

A_pielikums_Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem_1

2018-01-12