Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri

Iepirkumi

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" paziņo,

ka iepirkuma „Lietotas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas iegāde”,

identifikācijas  Nr. DzKS 2017/02, pēc  2017.gada 22. novembra iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Orange Truck Service” (reģ. Nr.LV43603031563),

ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 19 500,00.


2017-11-22


SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" paziņo,

ka iepirkuma „Daudzfunkcionāla traktora ar priekšējo uzkari, piekabi, pļaujmašīnu, mehāniskās slotas un sniega lāpstas iegāde finanšu līzingā”,

identifikācijas  Nr. DzKS 2017/01, pēc  2017.gada 14. novembra iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „ARME” (reģ. Nr.40003814527),

ar piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 17464,65.

 

2017-11-14


 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,

izsludina iepirkumu

Lietotas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas iegāde

(identifikācijas Nr. DzKS 2017/02)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.novembrim, plkst.10:00,

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, 3.stāvā, E.Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis, mob. Tālr. 29124408, tālrunis 63942938, fakss 63963955

 Nolikums

Atbilde uz jautājumu


 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecava, Iecavas novads,

izsludina iepirkumu

„Daudzfunkcionāla traktora ar priekšējo uzkari, piekabi, pļaujmašīnu,  mehāniskās slotas un sniega lāpstas iegāde finanšu līzingā”

(identifikācijas Nr. DzKS 2017/01)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.novembrim, plkst.10:00,

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, 3.stāvā, E.Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis, mob. Tālr. 29124408, tālrunis 63942938, fakss 63963955

 Nolikums

 


 

                       SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", Reģ. Nr. 43603016206, projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” ietvaros,paziņo, ka iepirkuma procedūras „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” ietvaros”, ID Nr. DzKS/2015/KF-1 pēc 2016. gada 17. februāra iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “BaltLine Globe” ar piedāvāto līgumcenu 57 262,00 EUR bez PVN.

2016-02-19


 

  


SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", Reģ. Nr. 43603016206,
 projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” ietvaros”,
ID Nr. DzKS/2015/KF-1.
Iepirkuma procedūras nolikumu iespējams saņemt nosūtot aizpildītu
Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu uz e-pastu: udenss@apollo.lv.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 18.janvārim, plkst. 9:00 Ed.Virzas ielā 21a, Iecavas novadā, Iecavā, LV-3913, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, faksa nr.: 63963955,
    e-pasts: udenss@apollo.lv. 

Ieintereseta piegadataja kontaktinformacijas veidlapa

 

2015-12-18SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads,

izsludina iepirkumu

 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota renovācija Skolas ielā 1, Iecavā

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/088 (ERAF)

 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Skolas ielā 1, Iecavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros.

 (identifikācijas Nr. DzKS 2014/02/ERAF)

Ar iepirkuma procedūras nolikumu un veicamo darbu apjomu var iepazīties un saņemt elektroniski – internetā, Iecavas novada pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informācijas sadaļā līdz 17.02.2014. plkst.16:00.

Piedavājuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2014.gada 17.februāris plkst.16:00.

Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis, mob. Tālr. 29124408, tālrunis 63942938, fakss 63963955
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”

reģ. Nr.43603016206, Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads,

izsludina iepirkumu

 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota renovācija Dārza ielā 4, Iecavā

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/160 (ERAF)

 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dārza ielā 4, Iecavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros.

 (identifikācijas Nr. DzKS 2014/01/ERAF)

Ar iepirkuma procedūras nolikumu un veicamo darbu apjomu var iepazīties un saņemt elektroniski – internetā, Iecavas novada pašvaldības mājas lapas www.iecava.lv pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informācijas sadaļā līdz 17.02.2014. plkst.14:00.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2014.gada 17.februāris plkst.14:00.

Kontaktinformācija: Jānis Feldmanis, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis, mob. Tālr. 29124408, tālrunis 63942938, fakss 63963955