Namu apsaimniekošana
Udenssaimnieciba
Atkritumu apsaimniekošana
Apzalumošana un labiekartošana
Kapsetu apsaimniekošana
Noderiga informacija
Mana komunala saimnieciba
Jautajumi, atbildes
Sadarbibas partneri

Aktuali

 

Sadarbiba ar AS "Kreditinformacijas birojs"

Sakot ar šo gadu esam uzsakuši sadarbibu ar AS "Kreditinformacijas birojs"  un turpmak saistibu neizpildes gadijuma  zinas par paradu tiks nodotas AS "Kreditinformacijas birojs"  informacijas apstradei, lai, saskana ar Kreditinformacijas biroja likumu,  nodotu informaciju trešajam personam Jusu kreditspejas vertešanai vai to kreditrisku parvaldibai.

Informacija par AS "Kreditinformacijas birojs" ir atrodama šeit:

www.kib.lv

Informacija par Jusu kreditvesturi (2 atskaites gada bez makasas) pieejama šeit:

www.manakreditvesture.lv

2016-03-04