Namu apsaimniekošana
Udenssaimnieciba
Atkritumu apsaimniekošana
Apzalumošana un labiekartošana
Kapsetu apsaimniekošana
Noderiga informacija
Mana komunala saimnieciba
Jautajumi, atbildes
Sadarbibas partneri

Kontakti

SIA "Dzivoklu komunala saimnieciba", Ed.Virzas iela 21a, Iecavas novads, Iecava, LV-3913

Reg.Nr. 43603016206

talrunis: 63942938

fakss: 63963955

epasts: udenss@apollo.lv

norekinu konts: AS "Swedbank", konta Nr. LV73HABA0551030958969Valdes loceklis Janis Feldmanis

tel.29124408


Personaldalas vaditaja Tamara Rudzite

tel. 63942938


Galvena gramatvede Liene Škipare - SIA "JUMAT" parstave

 tel. 63941686


Juriste Sabine Munde - SIA "JUMAT" parstave

tel. 26817133


Namu apsaimniekotaja Agnese Stepanova

tel. 63963956


Udenssaimniecibas vaditajs Janis Nitišs

tel. 29293932


Atkritumu saimniecibas vaditaja Margarita Ziverte

tel. 25508909


Ekonomiste Inara Lokšina

tel. 63963956


Komunalo maksajumu gramatvedibas uzskaitvede Irina Hazenfuse

tel. 63941686


Kasiere Ludmila Cernova

tel. 63941668

epasts: sia.dzks@inbox.lv


Klientu apkalpošanas specialiste Dzintra Bite

tel. 63942800

epasts: rekini@iecavasdzks.lv


Celtniecibas brigadieris Didzis Traumanis

tel. 28643263


Liftu operators Andris Daugulis

tel. 26819697