Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Izsoles

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, juridiskā adrese: Ed.Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV–3913, 2018.gada 16.aprīlī Ed.Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, 3.stāva zālē plkst. 10:00 pārdod izsolē (rakstiskā) kustamo mantu – ekskavatoru:

1)      JCB JS130W, valsts reģistrācijas Nr.T1342LE; transportlīdzekļa nosacītā cena bez PVN EUR 15 000,00; transportlīdzekļa nosacītā cena ar PVN EUR 18 150,00; nodrošinājuma summa 10% no nosacītās cenas ar PVN EUR 1 815,00.

 Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2018.gada 16.aprīlim plkst. 10:00. Pieteikumus var iesniegt klātienē Ed.Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, lietvedībā, 3.stāvā, darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu uz juridisko adresi Ed.Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Ar kustamo mantu visas ieinteresētās personas var iepazīties, iepriekš piesakoties pie Jāņa Feldmaņa pa tālruni  29124408.

 Izsoles nolikums

Ekskavatora JCB tehniskā informācija

Ekskavatora JCB fotofiksācija

 2018-04-05

 


 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, juridiskā adrese: Ed.Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV–3913, 2017.gada 28.decembrī Ed.Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, 3.stāva zālē plkst. 10:00 pārdod izsolē (rakstiskā) kustamās mantas – 3 transportīdzekļus:

1)      VOLVO FL615, valsts reģistrācijas Nr.HN2704; transportlīdzekļa nosacītā cena bez PVN EUR 2000,00;

2)      SCANIA P94, valsts reģistrācijas Nr.HU869; transportlīdzekļa nosacītā cena bez PVN EUR 1200,00;

3)      MAN 18,224, valsts reģistrācijas Nr.JM9820; transportlīdzekļa nosacītā cena bez PVN EUR 15 500,00.

Pieteikumus par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz 2017.gada 28.decembrim plkst. 10:00. Pieteikumus var iesniegt klātienē Ed.Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, lietvedībā, 3.stāvā, darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu uz juridisko adresi Ed.Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Ar kustamo mantu visas ieinteresētās personas var iepazīties, iepriekš piesakoties pie Jāņa Feldmaņa pa tālruni  29124408.

 

Nolikums

 

Transportlīdzekļa MAN fotofiksācija

Transportlīdzekļa SCANIA fotofiksācija

Transportlīdzekļa VOLVO fotofiksācija

2017-12-13