Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Kapsētu apsaimniekošana

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” kapsētu apsaimniekošanu veic kopš 2008.gada. Kapsētu apsaimniekošanu koordinē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” dārzkopības speciāliste Sarmīte Avota.

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”apsaimniekošanā ir šādas Iecavas novada atvērtas kapsētas:

Nr.

Nosaukums

1.

Sila kapi

2.

Gruzduļu kapi

3.

Jaundedžu kapi

4.

Upuru kapi

5.

Stīveru kapi

6.

Smedes kapi

7.

Baložu kapi

8.

Pleču kapi

9.

Misas kapi

10.

Kraukļu kapi

11.

Jaunkalniņu kapi

12.

Rumbu kapi

13.

Raņķu kapi