Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Aktuāli


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē:

 paaugstinot tarifu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, 

no 2022.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

19,27 EUR/m3 (bez PVN) 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas pagastā – 19,27 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 9,12 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 10,15 EUR/m3.                                                                                                                       

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.12.2021.-31.12.2021.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.01.2022.

(EUR ar PVN)

 Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

3,11

3,27

 Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

5,34

5,59

 Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

8,01

8,40

 Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

14,69

15,39

 Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

17,13

17,96

 Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

22,25

23,32

 Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

24,48

25,65

 Atkritumu maisa (tilpums 60 l) izvešanas maksa

1,95

2,05

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ATGĀDINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Rēķinu sagatavošana  neapsaimniekojamām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurām SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” nodrošina tikai komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi, kanalizācijas pakalpojumus, sadzīves atkritumu savākšanu) pakalpojumu sniedzējs nosaka maksu par 1(viena) rēķina sagatavošanu (sadalīšanu) neapsaimniekojamo māju dzīvokļiem - 1,85 EUR.

Rēķinu piegāde ar pasta starpniecību visiem - gan apsaimniekojamās, gan neapsaimniekojamās mājās 1,50 EUR.

2021-11-30


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka svētku dienās mainīsies darba laiks.

13.novembris - 8.00-15.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

17.novembris - 8.00-17.00

18.novembris - slēgts (Latvijas Republikas Proklamēšanas diena)

19.novembris - slēgts

Novēlam Jums priecīgus Latvijas valsts svētkus!

2021-11-10


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Bauskas novadā, piedāvā darbu sanitārtehniķim (profesijas kods 7126 01) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošanai un remontam, uz nenoteiktu laiku.

Obligāta – B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs Jums piedāvāsim:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu;
 • Sociālās garantijas;
 • Iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • Atalgojums: no 750 EUR – 900 EUR bruto.

CV sūtīt uz e-pastu aivars.tenisons@iecavasdzks.lv līdz 30.11.2021.

Tālrunis uzziņām: +371 29145637.

2021-11-01


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē, ka decembrī no mājsaimniecībām bez maksas pieņems vieglo automašīnu riepas utilizācijai (4 gab. no vienas mājsaimniecības). Riepas varēs nodot Edvarta Virzas ielā 46, Iecavā, Bauskas novadā, (pie šķiroto atkritumu laukuma):

- 3. decembrī no plkst. 12.00 līdz 16.00;

- 4. decembrī no plkst. 9.00 līdz 13.00.

2021-11-01


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, kas stājušies spēkā 2021.gada 21.oktobrī un darbinieku trūkuma dēļ, no 2021.gada 1.novembra līdz turpmākam valdības rīkojumam, SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” pārtrauc sniegt pakalpojumus NEAPSAIMNIEKOJAMĀM daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

2021-10-27


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē:

 paaugstinot tarifu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, 

no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

18,39 EUR/m3 (bez PVN)

(līdz 2021.gada 30.novembrim  - 17,51 EUR/m3 bez PVN) 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas pagastā – 18,39 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 9,12 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 9,27 EUR/m3.                                                                                

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.07.2021.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.12.2021.-31.12.2021.

(EUR ar PVN)

 Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,97

3,11

 Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

5,08

5,34

 Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

7,62

8,01

 Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

13,99

14,69

 Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

16,31

17,13

 Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

21,19

22,25

 Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

23,30

24,48

 Atkritumu maisa (tilpums 60 l) izvešanas maksa

1,85

1,95

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ATGĀDINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Rēķinu sagatavošana  neapsaimniekojamām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurām SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” nodrošina tikai komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi, kanalizācijas pakalpojumus, sadzīves atkritumu savākšanu) pakalpojumu sniedzējs nosaka maksu par 1(viena) rēķina sagatavošanu (sadalīšanu) neapsaimniekojamo māju dzīvokļiem - 1,85 EUR. Rēķinu piegāde ar pasta starpniecību visiem - gan apsaimniekojamās, gan neapsaimniekojamās mājās 1,50 EUR.

2021-10-26


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Bauskas novadā, piedāvā darbu sanitārtehniķim (profesijas kods 7126 01) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošanai un remontam, uz nenoteiktu laiku.

Obligāta – B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs Jums piedāvāsim:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu;
 • Sociālās garantijas;
 • Iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • Atalgojums: no 750 EUR – 900 EUR bruto.

CV sūtīt uz e-pastu aivars.tenisons@iecavasdzks.lv līdz 01.11.2021.

Tālrunis uzziņām: +371 29145637.

2021-10-04


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Bauskas novadā, piedāvā darbu Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim, profesijas kods 5153 02,  uz nenoteiktu laiku.

Galvenie darba pienākumi:

 • Plānot un vadīt pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju pārvaldīšanu un uzturēšanu;
 • Veikt pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu stāvokļa vizuālo pārbaudi;
 • Organizēt dzīvojamo māju būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu tehnisko apkalpošanu un uzturēšanu;
 • Plānot, organizēt un kontrolēt dzīvojamo māju tehniskās apkopes un remontdarbu pasūtījumus, pārraudzīt remontdarbu izpildes gaitu;
 • Organizēt sanitārās kopšanas darbus, nodrošinot to kvalitatīvu izpildi;
 • Plānot un kontrolēt sanitārās kopšanas materiālu un inventāra nodrošinājumu, apkopot materiālu un inventāra pasūtījumus, kā arī materiālu izlietojumu atskaites;
 • Kontrolēt sadzīves atkritumu, zaru, lapu, lielgabarīta atkritumu izvešanas pakalpojumus;
 • Koordinēt dezinfekcijas, deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšanu;
 • Plānot, organizēt un piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, pieņemšanās apsaimniekošanas jautājumos;
 • Organizēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu aptaujas veidā;
 • Nodrošināt dzīvojamo māju iedzīvotāju un iedzīvotāju iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšanu un atbilžu sniegšanu uz tiem;
 • Uzturēt un aktualizēt dzīvojamo māju lietas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Veikt pārvaldīšanas, īres, dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu un citu līgumu sagatavošanu, noslēgšanu un izpildes uzraudzību;
 • Plānot un organizēt padoto darbinieku darbu pārziņā esošajā apsaimniekošanas teritorijā.

Prasības pretendentiem:

 • Pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā;
 • Augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldības jomā (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis), vai iesākta (pēdējais kurss) augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldības jomā.
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē; krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • Zināšanas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas normatīvajos aktos;
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstāvīgi, gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, analītiskās un organizatoriskās spējas, iniciatīva;
 • Datorprasmes (MS Office programmas);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs Jums piedāvāsim:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu;
 • Iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi;
 • Sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • Atalgojums: no 950 EUR – 1100 EUR bruto.

Pretendentiem sūtīt CV uz e-pastu: info@iecavasdzks.lv  līdz 2021.gada 7.oktobrim. Sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

2021-09-09


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" atgādina, ka  par norēķiniem par aukstā ūdens patēriņu un kanalizāciju, gadījumos, ja pakalpojuma lietotājs:

1)   vairāk kā trīs mēnešus pakalpojuma sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojuma apjomu;

2)   nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu;

3)   nav atbildējis uz  pakalpojumu sniedzēja rakstisku brīdinājumu,

tiek piemērotas šādas ūdens patēriņa normas (saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.8 pielikumu   “Ūdenssaimniecības patēriņa norma komercuzskaitei”):

 

Nr.p.

k.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī

(vidēji gadā), l/dn

1.

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi

 200

2.

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām)

                                300

3.

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām)

 100

4.

Kanalizācija

Proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam

 

Aicinām mūsu pakalpojumu saņēmējus regulāri un savlaicīgi iesniegt informāciju par lietoto pakalpojuma apjomu un veikt norēķinus!

2021-08-25


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka

no 2021.gada 1.jūlija

 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

17,51 EUR/m3 (bez PVN)

(līdz 2021.gada 30.jūnijam  - 16,93 EUR/m3 bez PVN) 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā – 17,51 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 9,12 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 8,39 EUR/m3.

                                                                                                                                                                                   

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.01.2021.

(EURar PVN)

Maksa  no 01.07.2021.

(EURar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,87

2,97

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,92

5,08

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

7,38

7,62

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

13,52

13,99

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

15,78

16,31

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

20,49

21,19

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

22,54

23,30

 

Saņemot iedzīvotāju jautājumus par sadzīves aktritumu tarifa izmaiņām, informējam, ka informācija iepriekš tika ievietota Iecavas pilsētas un pagasta mājas lapā  (spiest uz hipersaiti) 

https://iecava.lv/lv/zinas/pasvaldiba/34219-notikusi-karteja-domes-sede

2021-08-10


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM!

1.
Par komunālo pakalpojumu rēķinu sagatavošanu (sadalīšanu) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” neapsaimnieko, bet nodrošina tikai komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi, kanalizācijas pakalpojumus), no 2021.gada 1.jūlija tiek noteikta  maksa - 1,85 EUR katram dzīvokļa īpašumam pēc pievienotā saraksta:

N.p.k.AdreseNr.p.k.Adrese
1. Baldones iela 51 25. Ozolu iela 5
2. Baldones iela 53 26. Ozolu iela 7
3. Baldones iela 2a 27. Ozolu iela 9
4. Baldones iela 49 28. Sila iela 10
5. Dzirnavu iela 2a 29. Sila iela 14
6. Ed.Virzas iela 11 30. Dimzukalns 2
7. Ed.Virzas iela 14 31. Dimzukalns 2a
8. Ed.Virzas iela 51a 32. Dimzukalns 3
9. Ed.Virzas iela 9 33. Dimzukalns 4
10. Krasta iela 8 34. Dimzukalns 5
11. Puškina iela 1 35. Zorģi 2
12. Puškina iela 8 36. Zorģi 3
13. Rīgas iela 24 37. Zorģi 4
14. Rīgas iela 25 38. Dārza iela 1, Zālīte
15. Rīgas iela 29 39. Dārza iela 10, Zālīte
16. Rīgas iela 47 40. Dārza iela 11, Zālīte
17. Rīgas iela 57 41. Dārza iela 14, Zālīte
18. Tirgus iela 8 42. Dārza iela 16, Zālīte
19. Zemgales iela 13a 43. Dārza iela 3, Zālīte
20. Ozolu iela 1 44. Dārza iela 5, Zālīte
21. Ozolu iela 11 45. Dārza iela 7, Zālīte
22. Ozolu iela 13 46. Dārza iela 9, Zālīte
23. Ozolu iela 15 47. Grāfa laukums 6
24. Ozolu iela 3 48. Grāfa laukums 6B


2. No 2021.gada 1.jūlija maksa par rēķinu piegādi ar pasta starpniecību visiem - gan apsaimniekojamās, gan neapsaimniekojamās mājās 1,50 EUR katram īpašumam.


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Iecavas novadā, piedāvā darbu apstādījumu kopējai.

Darba samaksa no 550 EUR līdz 630 EUR mēnesī. 

Pieteikties pa tālruni 29419247.

2021-06-28


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Iecavas novadā, piedāvā darbu sanitārtehniķim ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošanai un remontam.

  

Darba samaksa no 750 EUR līdz 900 EUR mēnesī.

Darbiniekam bez iemaņām piedāvājam apgūt sanitārtehniķa kvalifikāciju.

Priekšrocības darbiniekam ar B, C, E kategorijas vadītāja apliecību.

CV sūtīt uz e-pastu aivars.tenisons@iecavasdzks.lv līdz 28.06.2021.

Tālrunis uzziņām: 29145637.

2021-06-11


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka svētku dienās mainīsies darba laiks.

30.aprīlis – 8.00-15.00

3.maijs – 8.00-16.00

4.maijs – slēgts (Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena).

8.maijs - slēgts

Novēlam Jums priecīgus Latvijas valsts svētkus!

2021-04-28


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» informē, ka aprīlī no mājsaimniecībām bez maksas pieņems vieglo automašīnu riepas utilizācijai (4 gb. no vienas mājsaimniecības). Riepas varēs nodot Edvarta Virzas ielā 46, Iecavā (pie šķiroto atkritumu laukuma):

- 9. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 17.00;

- 10. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 13.00.

2021-03-25


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Saistībā ar ūdens apgādes, urbumu, hidroforu dezinfekciju Zorģos, Zālītē un Dzimtmisā, iespējami īslaicīgi ūdens piegādes pārtraukumi un nelieli saduļķojumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Dezinfekcijas darbi notiks no 2021.gada 8.marta līdz 12.martam.

Tālrunis uzziņām: 63942800, 29145637

2021-03-01


KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Saistībā ar ūdens rezervuāru dezinfekciju Iecavā, var būt īslaicīgi ūdens piegādes pārtraukumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Dezinfekcijas darbi notiks no 2021.gada 3.marta līdz 8.martam.

Tālrunis uzziņām: 63942800, 29145637

2021-03-01


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Iecavas novadā, piedāvā darbu sanitārtehniķim ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošanai un remontam.

 

Darba samaksa no 750 EUR līdz 950 EUR mēnesī.

Darbiniekam bez iemaņām piedāvājam apgūt sanitārtehniķa kvalifikāciju.

Darbiniekam bez iemaņām pārbaudes laikā 750 EUR.

Priekšrocības darbiniekam ar B kategorijas vadītāja apliecību.

CV sūtīt uz e-pastu aivars.tenisons@iecavasdzks.lv

Tālrunis uzziņām: 29145637.

 2021-02-16


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē:

paaugstinot Dabas resursu nodokļa likmi Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, 

no 2021.gada 1.janvāra

 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

16,93 EUR/m3 (bez PVN)

(līdz 2020.gada 31.decembrim  - 16,26 E UR/m3 bez PVN) 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā – 16,93 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 8,39 EUR/m3.

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.01.2020.

(EURar PVN)

Maksa  no 01.01.2021.

(EURar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,76

2,87

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,72

4,92

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

7,08

7,38

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

12,98

13,52

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

15,15

15,78

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

19,67

20,49

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

21,65

22,54

2020-12-08


UZMANĪBU! 

KLIENTU IEVĒRĪBAI! 

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka no 01.02.2021. norēķinu konts AS Luminor Bank būs slēgts sakarā ar apgrūtinātu bankas pakalpojumu pieejamību. SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” maksājumus var veikt uz kontiem: 

A/S Swedbank LV73HABA0551030958969

A/S Citadele LV10PARX0019001660001

2020-12-08


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Iecavas novadā, piedāvā darbu Namu pārvaldniekam (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis) uz nenoteiktu laiku. Darba samaksa no 950 EUR līdz 1100 EUR mēnesī. Pieteikties pa tālruni 22304932. 

 2020-10-29


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Iecavas novadā, piedāvā darbu apstādījumu kopējai dārzkopības nozarē.

Darba samaksa no 500 EUR līdz 600 EUR mēnesī. Pieteikties pa tālruni 29419247.

2020-10-26


Apstiprināti jauni SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 1. decembra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,86 EUR/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,74 EUR/m3 (bez PVN).

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veidos 2,60 EUR/m³ (bez PVN). Pateicoties lietotājiem nodotā apjoma pieaugumam Iecavas novadā, tarifu projekta izvērtēšanas gaitā kopējais tarifs samazināts par 0,8% jeb 0,02 EUR, salīdzinot ar sākotnēji komersanta iesniegto tarifu.

Informāciju plašāk skatīt https://www.sprk.gov.lv/events/apstiprinati-jauni-sia-dzivoklu-komunala-saimnieciba-udenssaimniecibas-pakalpojumu-tarifi

2020-10-23


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.07.2017. noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumu” 10. pantu, ir veikts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksājumu aprēķins (tāme) 2021.gadam.

Dzīvokļa īpašnieki var iepazīties ar sagatavoto tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, zvanot klientu apkalpošanas centram pa tālruni: 63942800, vai sūtot e-pastu: info@iecavasdzks.lv.

2020-10-14


KLIENTU IEVĒRĪBAI! 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II.kārta”, projekta ietvaros 2020.gadā būvuzņēmēji ir izbūvējuši ūdensvada tīklus vairāku kilometru garumā -  Zemgales rajons 2.posms un Zemgales rajons 3.posms (ielas starp Iecavas upi, Stelpes šoseju un Rīgas ielu).

Lai nodotu ekspluatācijā izbūvētos ūdensvada tīklus, nepieciešams veikt to skalošanu un dezinfekciju. Veicot ūdensvada tīklu dezinfekciju, daļēji tiek dezinficēti arī esošie tīkli. Tas var radīt nelielu dezinfekcijas līdzekļu palieku esamību dzeramajā ūdenī. TAS NAV KAITĪGI veselībai. Ja ievērojiet neierastu ūdens smaržu (pēc hlora), ūdeni pirms lietošanas uzturā nepieciešams uzvārīt, kā arī ziņot SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”. Sakarā ar ūdensvadu skalošanu un dezinfekciju, iespējami ūdens piegādes traucējumi (spiediena samazināšanās tīklos un īslaicīgi ūdens piegādes pārtraukumi).

Skalošanas un dezinfekcijas darbi turpināsies laika periodā no 2020.gada 27.jūlija līdz 1.oktobrim.  

2020-07-23 


UZMANĪBU!

Atkritumu izvešana Zālītē tiek pārcelta no 24.jūnija uz 25.jūniju.

2020-06-10 


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”

kases darba laiks jūnijā

10.06., 17.06. un 25.06.

no plkst. 8.00- 13.00


2020-06-10


UZMANĪBU!

Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar koronavīrusa izplatību,  no šī gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim:

1)       tiek pārtraukta izbraukumu tirdzniecība sestdienās un svētdienās Iecavas tirgū*;

2)       tiek pārtraukta klientu apkalpošanu kasē. Lūdzam veikt maksājumus, izmantojot kredītiestāžu internetbankas*;

3)      tiek atceltas plānotās kopsapulces (iedzīvotāju, dzīvokļu īpašnieku) u.c. publiskie pasākumi.


*Pārskaitījumus veikt uz norēķinu kontiem:

AS „Swedbank”, konta Nr. LV73HABA0551030958969

AS "Citadele", konta Nr. LV10PARX0019001660001

AS "Luminor Bank", konta Nr. LV53RIKO0002930247416

2020-03-13


 

UZMANĪBU!

KLIENTU IEVĒRĪBAI!

 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka 2020.gada 1.janvārī atkritumu izvešana nenotiks. Atkritumus izvedīs 2.janvārī.

 

 2019-12-23


 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē,

ka pamatojoties uz Iecavas novada domes 2019.gada 29.oktobra sēdes lēmumu,

no 2020.gada 1.janvāra

apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

16,26 EUR/m3 (bez PVN)

(līdz 2019.gada 31.decembrim  - 15,84 EUR/m3 bez PVN)

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā – 16,26 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 7,72 EUR/m3.

Maksas izmaiņas saistītas ar Dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.03.2019.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.01.2020.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,69

2,76

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,61

4,72

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 6,91

7,08

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

12,66

12,98

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

14,77

15,15

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

19,17

19,67

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

21,09

21,65


2019-11-05


SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" informē Iecavas novada iedzīvotājus, kas saņem ūdeni daudzdzīvokļu mājās.

Daudzdzīvokļu mājā patērētā ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdens skaitītājiem, kas uzstādīti dzīvokļos un ar kopējo ūdens skaitītāju, kas uzrāda kopīgo attiecīgai mājai piegādāto ūdens daudzumu. Kopējā ūdens skaitītāja rādījums ik mēnesi tiek salīdzināts ar atsevišķos dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumu summu.

Ja veidojas starpība starp mājas kopējo ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļu īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo dzīvokļu skaitam.

Lai ūdens patēriņa starpība, kas tiek sadalīta starp dzīvokļu īpašumiem, un kas palielina maksājumu par patērēto ūdeni, būtu pēc iespējas mazāka, nepieciešams precīzi nolasīt ūdens skaitītāja rādījumus, kā arī regulāri un savlaicīgi tos iesniegt SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.

Šajā sakarā aicinām Iecavas novada iedzīvotājus, kas saņem ūdeni daudzdzīvokļu mājās:

katra mēneša pēdējā dienā nolasīt dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumus  norādot arī visus ciparus aiz komata;

-  nolasītos skaitītāju rādījumus paziņot SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 3.datumam pa telefonu 63941668, 63942800,  63941686 vai ievietojot rādījumu lapiņu speciālā kastītē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" 1.stāva kāpņu telpā vai pa e-pastu rekini@iecavasdzks.lv vai WEB kabinetā (informācija kasē).

Vienlaicīgi aicinām iedzīvotājus savlaicīgi un pilnā apmērā apmaksāt no SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” saņemtos pakalpojumus.

 

2019-01-29


 

UZMANĪBU!

KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Ar 2019.gada 3.janvāri SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" maksājumus var veikt uz kontiem:

A/S Luminor Bank LV53RIKO0002930247416

A/S Swedbank LV73HABA0551030958969

A/S Citadele LV10PARX0019001660001

Pārtraukta kontu darbība:

A/S PrivatBank LV79PRTT0260019756200

A/S NorvikBank LV26LATB0002210089446

2019-01-04


Sadarbība ar SIA "Julianus Inkasso Latvija"

Sākot ar 2018. gada novembri, esam uzsākuši sadarbību ar parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēju SIA "Julianus Inkasso Latvija". Turpmāk, saistību neizpildes gadījumā, ziņas par parādu tiks nodotas SIA "Julianus Inkasso Latvija". Aicinam maksājumus veikt savlaicīgi!

Informācija par SIA "Julianus Inkasso Latvija" ir atrodama šeit:

www.julianusinkasso.lv

2018-12-10


Sadarbība ar AS "Kredītinformācijas birojs"

Sākot ar šo gadu esam uzsākuši sadarbibu ar AS "Kredītinformācijas birojs"  un turpmāk saistību neizpildes gadījumā  ziņas par parādu tiks nodotas AS "Kredītinformācijas birojs"  informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu,  nodotu informāciju trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtēšanai vai to kredītrisku pārvaldībai.

Informācija par AS "Kredītinformācijas birojs" ir atrodama šeit:

www.kib.lv

Informācija par Jūsu kredītvēsturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama šeit:

www.manakreditvesture.lv

2016-03-04