Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri

Ar Eiropas fondu atbalstu realizetie daudzdzivoklu namu renovacijas projekti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Iecavā ar Eiropas fondu atbalstu veiktas daudzdzīvokļu ēku renovācijas Edvarta Virzas ielā 23, Baldones ielā 2b un Skolas ielā 2.

Attēlā: Daudzdzīvokļu māja Edvarta Virzas ielā 23
pirms un pēc renovācijas.

Attēlā: Daudzdzīvokļu māja Baldones ielā 2b
pirms un pēc renovācijas.

Attēlā: Daudzdzīvokļu māja Skolas ielā 2
pirms un pēc renovācijas.