Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri

 

http://www.iecavasdzks.lv/files/201506019i/Untitled.png

TURPINĀS PROJEKTA “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA IECAVĀ, 2.KĀRTA” REALIZĀCIJA

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi 1.posmā, kā rezultātā ir izbūvēti jauni notekūdens savākšanas tīkli un dzeramā ūdens apgādes tīkli Zemgales ielā, Dārza ielā un Klusajā ielā. Darbu ietvaros ir izbūvēti vairāk kā 1 100 m jauni kanalizācijas tīkli, 1 250 m jauni dzeramā ūdens apgādes tīkli kā arī 1 kanalizācijas sūkņu stacija un vairāki māju pievadi. Papildus 31 mājsaimniecībai Iecavā ir nodrošināta iespēja pievienoties centralizētiem dzeramā ūdens piegādes un notekūdens savākšanas pakalpojumiem. Pēc tīklu izbūves ir atjaunotasarī skartās ielu braucamās daļas.

http://www.iecavasdzks.lv/files/201506019i/bilde_maja.png

1.attēls: Dārza iela pēc ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves

Noslēgumam tuvojas arī kanalizācijas tīklu izbūve 4.posmā – Robežu, Rūpniecības, Pļavu, Vītolu un Viļa Plūdoņa ielās.

Aicinām visu māju iedzīvotājus, gar kuru īpašumiem ir izbūvēti jauni dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīkli, pieteikties SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” pie uzņēmuma vadītājā Jāņa Feldmaņa, tel.: 29124408. Kopīgi tiks rasts labākais risinājums Jūsu māju pievienošanai pie jaunizbūvētajiem tīkliem.


2018-11-15


 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Iecavā ar Eiropas fondu atbalstu veiktas daudzdzīvokļu ēku renovācijas Edvarta Virzas ielā 23, Baldones ielā 2b un Skolas ielā 2.

Attēlā: Daudzdzīvokļu māja Edvarta Virzas ielā 23
pirms un pēc renovācijas.

Attēlā: Daudzdzīvokļu māja Baldones ielā 2b
pirms un pēc renovācijas.

Attēlā: Daudzdzīvokļu māja Skolas ielā 2
pirms un pēc renovācijas.