Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Projekti

 

http://iecavasdzks.lv/files/20200709by/logo.jpg

 

http://iecavasdzks.lv/files/20200709by/Resize_1.jpg      http://iecavasdzks.lv/files/20200709by/Resize_5.jpg

Pēc

http://iecavasdzks.lv/files/20200709by/IMG_T5_griesta.jpg

 Pirms

2021-02-18 


http://iecavasdzks.lv/files/20200709by/logo.jpg

  Uz 2021. gada 1. janvāri objektā

 “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošana, t.i. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tirgus ielā 5, Iecava, kadastra numurs 4064 010 1729 001, kopsummā paveikti šādi darbi:

 • veikti darbi pie jumta renovācijas 81%, tai skaitā jumta hidroizolācijas iestrāde, kāpņu telpas jumtiņu siltumizolācija, ventilācijas šahtu atjaunošana u.c. darbi;
 • veikta cokola atjaunošana 63%, tai skaitā esošo apmaļu demontāža, vertikālās hidroizolācijas uzklāšana, pamatu siltināšana u.c. darbi;
 • veikta bēniņu atjaunošana 67%, tai skaitā bēniņu attīrīšana, bēniņu sienu un fasādes sienu virs jumta virsmas siltināšana u.c. darbi;
 • veikta fasādes atjaunošana 91%, tai skaitā siltumizolācijas montāža, fasādes plākšņu montāža, hidroizolācijas ieklāšana lodžijās u.c. darbi;
 • veikti darbi pie pagraba griestu siltināšanas 98%, tai skaitā bojātās elektroinstalācijas atjaunošana, griestu gruntēšana un  siltināšana ar akmens vates lamelam u.c. darbi;
 • nomainīti logi un durvis 89%, tai skaitā palodžu nomaiņa, logu un durvju aiļu apdare u.c. darbi;
 • ir veikti AVK sadaļas darbi 95%, tai skaitā tērauda radiatoru nomaiņa dzīvokļos, cauruļvadu izolācijas montāža pagrabstāvā un bēniņos u.c. darbi;
 • ir veikti UK sadaļas darbi 97%, tai skaitā pārbūvēta sadzīves kanalizācijas sistēma, pagrabstāvā un bēniņos, lietus kanalizācijas sistēma, pagrabstāvā un bēniņos, ūdens apgādes sistēma pagrabstāvā un bēniņos u.c. darbi;
 • ir izbūvēta zibens aizsardzība 47% tai skaitā izbūvēta zibens novedējstieple, iebūvēts zemējuma kontūrs u.c. darbi.
http://iecavasdzks.lv/files/20200709by/nn1.jpg
 
http://iecavasdzks.lv/files/20200709by/nn2.jpg
 
http://iecavasdzks.lv/files/20200709by/nn3.jpg 
 
2021-01-04 

https://iecavasdzks.lv/files/20200709by/logo.jpg

2020.gada 17.jūnijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 717 809,92 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tirgus ielā 5, Iecavā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, elektroinstalācijas sakārtošana ēkas pagrabā, ventilācijas sistēmas uzlabošana, ūdens, kanalizācijas sistēmas nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana. Kopējās projekta izmaksas EUR 1 458 004,86 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 76,97 kWh/m2 gadā;
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 21,13 CO2 ekv.T./gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “PRO DEV”, būvkom.reģ.Nr. 7565-R.

 https://iecavasdzks.lv/files/20200709by/IMG_T5_griesta.jpg

2020-07-09


 

https://www.iecavasdzks.lv/files/201506019i/Untitled.png

TURPINĀS PROJEKTA “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA IECAVĀ, 2.KĀRTA” REALIZĀCIJA

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi 1.posmā, kā rezultātā ir izbūvēti jauni notekūdens savākšanas tīkli un dzeramā ūdens apgādes tīkli Zemgales ielā, Dārza ielā un Klusajā ielā. Darbu ietvaros ir izbūvēti vairāk kā 1 100 m jauni kanalizācijas tīkli, 1 250 m jauni dzeramā ūdens apgādes tīkli kā arī 1 kanalizācijas sūkņu stacija un vairāki māju pievadi. Papildus 31 mājsaimniecībai Iecavā ir nodrošināta iespēja pievienoties centralizētiem dzeramā ūdens piegādes un notekūdens savākšanas pakalpojumiem. Pēc tīklu izbūves ir atjaunotasarī skartās ielu braucamās daļas.

https://www.iecavasdzks.lv/files/201506019i/bilde_maja.png

1.attēls: Dārza iela pēc ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves

Noslēgumam tuvojas arī kanalizācijas tīklu izbūve 4.posmā – Robežu, Rūpniecības, Pļavu, Vītolu un Viļa Plūdoņa ielās.

Aicinām visu māju iedzīvotājus, gar kuru īpašumiem ir izbūvēti jauni dzeramā ūdens apgādes un notekūdens savākšanas tīkli, pieteikties SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” pie uzņēmuma vadītājā Jāņa Feldmaņa, tel.: 29124408. Kopīgi tiks rasts labākais risinājums Jūsu māju pievienošanai pie jaunizbūvētajiem tīkliem.


2018-11-15


 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Iecavā ar Eiropas fondu atbalstu veiktas daudzdzīvokļu ēku renovācijas Edvarta Virzas ielā 23, Baldones ielā 2b un Skolas ielā 2.

Attēlā: Daudzdzīvokļu māja Edvarta Virzas ielā 23
pirms un pēc renovācijas.

Attēlā: Daudzdzīvokļu māja Baldones ielā 2b
pirms un pēc renovācijas.

Attēlā: Daudzdzīvokļu māja Skolas ielā 2
pirms un pēc renovācijas.